UWAGA !!
Przeczytaj by nie zostać oszukanym przy zakupie szczeniaka rasowego !!

 * zwróć uwagę na oznakowanie stron internetowych hodowli znakiem

 
             
 

w takich hodowlach możesz kupić prawdziwie rasowe szczenię ZKwP i FCI

  Pytaj ZAWSZE o przynależność danej hodowli do Związku Kynologicznego w Polsce
- to JEDYNA organizacja kynologiczna działająca w naszym kraju od  1938 r. uznawana przez
Międzynarodową Federację Kynologiczną (FCI) z prawem do wydawania jej rodowodów!
Nie daj się oszukać podobnie brzmiącymi nazwami innych pseudo-organizacji,
tylko rodowód Związku Kynologicznego w Polsce skrót (ZKwP) gwarantuje Ci zakupienie szczenięcia czystej rasy według zatwierdzonego wzorca FCI!

* oszustwa są wynikiem niedopracowanej ustawy, która weszła w życie z dniem 01.01.2012,
i której luki prawne wykorzystują pseudo-hodowcy

  << czytaj więcej poniżej >>


Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. "o ochronie zwierząt"
(Dz.U.2003.106.1002 z póz. zm.)

Zmiany obowiązujące od 01.01.2012 r.

Art. 10a. 1. Zabrania się:

                   1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 

                  2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; 

                  3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.

3Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. 

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów
                                                       
Art. 10b. 1. Zabrania się nabywania: 

    1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 

    2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.  


           Niniejsza ustawa zamknęła możliwość rozmnażania psów m.in. w pseudo-hodowlach oraz sprzedawania ich na targowiskach, jarmarkach i giełdach.
            Sytuacja taka spowodowała, że ludzie trudniący się do tej pory rozmnażaniem psów mieszańców stworzyli własne organizacje gdzie rejestrują swoje psy i sami sobie potwierdzają rasowość wystawiając rodowód z pokoleniami NN (nieznane). Taki rodowód nie gwarantuje nam rasowości psa, gdyż przodkowie nie są znani  - babką, dziadkiem, pradziadkiem równie dobrze może być mieszaniec innej rasy lub nawet zwykły kundel.

            Tylko rodowody zapisywane przez dziesiątki i setki lat dają nam gwarancję rasy. Znani i kontrolowani tu są przodkowie i dobierani ściśle według wzorca rasy po selekcji.  Wzorzec rasy zatwierdza światowa organizacja FCI, która patronuje pracę hodowlaną nad kształtowaniem i doskonaleniem danej rasy według wzorca rasy (szablonu). FCI ma kilka swoich organizacji na całym świecie, w tym tylko jedną w Polsce
            - Związek Kynologiczny w Polsce - w skrócie ZKwP. W hodowlach należących do ZKwP można nabyć w pełni   rasowe - rodowodowe szczenię, wyhodowane zgodnie wytycznymi  FCI i regulaminem ZKwP, który przedkłada dobro RASY i zwierząt nad interes samej hodowli
(czytaj >>).


          Jak rozpoznać właściwą hodowlę psów rodowodowych dającą nam gwarancję rasy ?

         1).
sprawdź czy dana hodowla zarejestrowana jest pod ogólnopolskim patronatem organizacji ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) lub dodatkowo w organizacji światowej FCI – strony internetowe takich hodowli powinny mieć logo tych organizacji:


                                                                                                                    
         2). w trosce o przyszłość psów rasowych i pracę prawdziwych hodowców nad doskonaleniem i utrzymaniem rasy we właściwych parametrach światowego wzorca wszyscy hodowcy zrzeszeni w ogólnopolskim ZKwP umieścili na swoich stronach internetowych skan kwitu potwierdzającego przynależność do właściwej organizacji ZKwP z nadanym indywidualnym nr rejestracyjnym i nazwą hodowli, takiego kwitu możemy dla potwierdzenia autentyczności hodowli  i oferowanych RASOWYCH psów żądać do okazania od samego hodowcy. Kwit potwierdzający autentyczność danej hodowli  przedstawiono poniżej.

Najważniejsze elementy identyfikacyjne to numer rejestracyjny "FCI Number: 458/2010" oraz numer rejestracyjny w ZKwP "4163/A"oraz określenie pisowni przydomka gdzie w przypadku mojej hodowli
to przydomek pisany jest "
przed" imieniem szczeniaka. 
        3). dodatkowego potwierdzenia czy dana hodowla jest wiarygodna i zarejestrowana w ogólnopolskiej organizacji ZKwP można uzyskać dzwoniąc do Zarządu Głównego ZKwP pod nr 0 22/ 826-05-74 od pon. - pt. w godzinach 11.00 -15.00 i podając nazwę hodowli którą jesteśmy zainteresowani, jej nr rejestracji (z kwitu) oraz hodowaną rasę. Jeśli otrzymamy informację że taka hodowla istnieje w rejestrze ZKwP możemy być pewni że kupujemy szczenię naprawdę rasowe, które nie zaskoczy nas w przyszłości odmiennym wyglądem, brzydotą, złym charakterem czy też wątpliwym zdrowiem, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia.

oprócz możliwości potwierdzenia że moja hodowla jest wiarygodna w Zarządzie Głównym ZKwP w Warszawie,
 można także to potwierdzić osobiście lub telefonicznie
w Związku Kynologicznym w Polsce Oddział w Nowy Sączu
tel. (018) 442 02 37, kom. 698 47 45 18
link do strony internetowej ZKwP O/ Nowy Sącz   << kliknij tutaj >>>

(Psy pochodzące z wątpliwych hodowli zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia wykazują duży odsetek zachorowań i zgonów głównie w skutek zaniedbania oraz nieszczepienia przeciw chorobom zakaźnym (dla oszczędności), potwierdzenia szczepień w książeczkach zdrowia bardzo często są fałszywe).   


     Jakich hodowli unikać :

       - „hodowli” zarejestrowanych w każdej innej organizacji aniżeli ZKwP
(uwaga: nazwy skrótowe wyglądają podobnie np. ZWKiZR, ZKP, ZKwPR, PKwPR, PRK) ponieważ ich rodowody nie są honorowane i uznawane przez ZKwP i FCI, zakup psa z innej organizacji uniemożliwia zarejestrowanie psa w ZKwP dlatego proponuję kupować psy w hodowlach zarejestrowanych w ZKwP.

- hodowli które w swojej ofercie sprzedaży lub na stronie internetowej nie podają do jakiej organizacji należą

       - hodowli które na swoich stronach internetowych nie mają tego komunikatu lub podobnego, oraz które nie mają logo ZKwP lub FCI 

       - hodowli które nie przedstawiają na swoich stronach internetowych lub na żądanie kwitu potwierdzającego nr rejestracyjny w ZKwP (Związku kynologicznego w Polsce) oraz FCI

      - hodowli które swoje szczenięta sprzedają za cenę niższą aniżeli 1000 zł (czasem większą) - cena takiego szczenięcia nie jest adekwatna do wkładów w prawidłowy odchów matki oraz szczeniąt, co sugeruje duże zaniedbania w tej hodowli i oszukiwanie nabywców oraz chęci szybkiego zbycia szczeniąt celem produkcji kolejnych miotów

      - hodowli które zaopatrują swoje psy w rodowody z pokoleniami oznaczonymi jako NN (przodek nieznany)

      - hodowli które zaopatrują swoje psy w rodowody i metryki,  na których nie ma pieczęci ZKwP!

      - prawdziwie rasowe szczenięta powinny posiadać oznakowanie : tatuaż składający się z litery i 3 cyfr w lewym uchu, lub pachwinie albo wszczepiony CHIP pod skórą z lewej strony szyi lub w okolicy międzyłopatkowej.
 (możemy go odczytać w każdej lecznicy weterynaryjnej)

      - hodowli które nie mogą udokumentować przeprowadzanych badań swoich psów, które to pozwalają na właściwą selekcję osobników użytych do rozrodu w celu uniknięcia w przyszłości chorób i dolegliwości zdrowotnych oferowanych szczeniąt.

      - hodowli które mają do zaoferowania kilka różnych ras lub znaczną ilość różnych psów zwykle hodowanych
 w hodowli klatkowej / kojcowej /

      - hodowli, które sprzedają swoje szczenięta poza miejscem ich hodowli i chowu, często oferując dowóz szczeniąt

      - hodowli które nie chcą okazać nam miejsca odchowu szczeniąt, matki szczeniąt, oraz ewentualnie innych psów w hodowli i warunków w jakich żyją i przebywają pozostałe psy i szczenięta

      - hodowli które nie podpisują z nabywcami umów kupna-sprzedaży szczenięcia biorąc na siebie odpowiedzialność za sprzedawane szczenię oraz gwarantując w ten sposób dobrą przyszłość szczeniaka

      - hodowli, które rozmnażają swoje suki częściej aniżeli 1 x w roku i więcej jak 4-5 razy w życiu


Definicją hodowli

- hodowla polega na planowym i świadomym działaniu człowieka, w stworzonych optymalnych dla danego gatunku warunkach, mającym na celu poprawę populacji genetycznej zwierząt, na doskonaleniu cech dziedziczonych, tak by potomstwo było lepsze od pokolenia rodzicielskiego (z eksterieru, charakteru i zdrowia), z zachowaniem odpowiedniej systematycznej selekcji.

Cel ten nie jest łatwy do osiągnięcia i wymaga lat pracy, które zapisane są w rodowodach psów, rodowód powinien wskazywać min. 4 pokolenia do tyłu, przodkowie muszą być znani. Osobniki wybrane do hodowli po selekcji ( w przypadku psa rasowego są to m.in. wystawy i przegląd hodowlany) jako najbardziej cenne pod względem wartości hodowlanej należy dobrać do kojarzenia tak, aby można było uzyskać u potomstwa postęp hodowlany tj. aby następne pokolenie było lepsze od poprzedniego, pozbawione cech ujemnych a obdarzone cechami najlepszymi dla danej rasy i gatunku, odpowiadające dokładnie WZORCOWI RASY.

Celem pracy hodowlanej jest dalsze doskonalenie pokoleń pod względem genetycznym by zasoby genetyczne dla kolejnych pokoleń były coraz stabilniejsze i lepsze, pozbawione wad i cech nie wskazanych dla danej RASY. 
 


Wzorzec rasy

Każda rasa ma swój wzorzec, który opisuje, jakimi cechami musi się charakteryzować rasa, jest to niejako ściśle opisany ustalony szablon wyglądu i charakteru. Wzorzec ustala organizacja kynologiczna np. FCI.
Wzorzec, jest to szczegółowy opis cech danej rasy, wydany oraz zatwierdzony przez
FCI.
Wzorzec ustala kryteria jakie powinien spełnić doskonały przedstawiciel rasy.
Określa szczegółowo np. wzrost ,wagę, proporcje budowy, zgryz, charakter, umaszczenie, włos, itd. hodowcy zrzeszeni w organizacji ZKwP oraz FCI od setek lat pracują nad tym by doskonalić osobniki należące do danej rasy i maksymalnie utrzymać je w zarysach wzorca
oraz doskonalić je z dbałością o wygląd charakter, użytkowość i zdrowie brak tego innym organizacjom kynologicznym, które pracują jedynie nad masowym powielaniem gatunku bez dbałości o wzorzec rasy i utrzymanie cech typowych dla danej rasy.

Wzorzec rasy  - kliknij poniżej

<< COCKER SPANIEL ANGIELSKI >>


Mam nadzieję że tych kilka informacji zamieszczonych powyżej pozwoli przyszłemu nabywcy szczenięcia z mojej hodowli na świadome podjęcie decyzji i pewność że kupuje szczenię w pełni rasowe z rodowodem.


* treść znajdująca się powyżej została opracowana na podstawie informacji ze strony internetowej hodowli Eluda FCI